Navigation button Close button

En ny stadsdel växer fram – MKB, HSB och Hub Park tillträder Nya Ellstorp i Malmö

Idag, den 28 oktober, tillträder Ellstorp Fastigheter AB området vid Värnhemstorget och Östervärns station som MKB förvärvade från Jernhusen 2020. Bolaget som tillträder marken ägs gemensamt av MKB Fastighets AB, HSB och Hub Park AB. De tre delägarna har under två år arbetat med detaljplanen och kommer nu förbereda för att börja bygga.

 Den nya stadsdelen kommer att ha något för alla. Från studentlägenheter och äldreboende till en stor variation av hyresrätter och bostadsrätter när det gäller boendeformer. Det kommer att finnas förskola, affärer, aktivitetsytor, park, torg, hundrastgård, mobilitetshus och nära till bra kollektivtrafik – mycket av sådant som behövs för en enkel och bra vardag.

Med den nya stadsdelen binder vi samman innerstaden med Kirseberg på ett synligt sätt. Malmös befolkning växer och med 750 nya bostäder kan 1 800 Malmöbor få ett nytt hem i ett kollektivtrafiknära läge. I direkt anslutning till bostadsområdet kommer en av Malmös expresslinjer för bussar, MEX 4 mellan Limhamn och Kirseberg, att stanna. Östervärns tågstation finns redan på plats och ett stenkast bort ligger Värnhemstorget med alla bussar, säger Gunnar Östenson, transaktionsansvarig hos MKB.

Det blir cirka 450 hyresrätter, varav MKB bygger 350 och Hub Park 100. HSB kommer att bygga cirka 300 bostadsrätter. MKB, HSB och Hub Park kommer att äga sina respektive kvarter. Malmö stad ansvarar för allmän platsmark. Detaljplanen vann laga kraft i somras.

Vi är tre aktörer med höga hållbarhetsambitioner. Tillsammans arbetar vi för att skapa en ny stadsdel som präglas av innovativa miljö- och klimatsmarta byggnader samt effektiva mobilitetslösningar. Ett konkret exempel på områdets mobilitetsfokus är att utbyggnaden skapar nya förutsättningar att till fots och på cykel ta sig öster ut genom en ny gång- och cykeltunnel under kontinentalbanan. I Nya Ellstorp blir det enkelt att leva hållbart, säger Pär Hammarberg, nyproduktionschef på HSB.

I mobilitetshuset erbjuds boende och genomresande service och tjänster för att underlätta vardagen och tillgängliggöra hållbara och resurseffektiva val. Genom samordnad logistikplanering och elektrifierade last mile-lösningar minskar transporter i området samtidigt som behovet av att passa leveranserna minskar genom skåpslösningar. Bil- och cykelpooler minskar behovet av att äga en egen bil, det ökar tillgänglighet och frihet för den som idag inte har möjlighet till privatägd bil. I bottenplan på mobilitetshuset finns service, livsmedelsbutik och aktiviteter.  På så sätt kombineras parkering med liv och rörelse och det skapas trygga mötesplatser med människan i fokus.

Vi tycker att det är spännande att vi är tre bolag som valt att samarbeta på ett sätt som gynnar staden och Malmöbon. De lösningar och den kunskap vi har tillsammans gör att boendelösningar, service och mobilitet kan förverkligas i det Nya Ellstorp, säger Tomas Strandberg, Vd för Hub Park.

Under 2023 påbörjar kommunen arbetet med gator, ledningar och den stora parken mitt i området. Genom att anlägga parken tidigt är den på plats när de första bostäderna är inflyttningsklara. Byggstart för bostäderna är planerad till årsskiftet 2023/24. Området kommer att byggas i etapper där byggnaderna mot södra Bulltoftavägen är först ut. Den första inflyttningen är planerad till 2025.

 

Fakta

MKB förvärvade området av Jernhusen 2020. Total byggfärdig mark: drygt 72 000 kvadratmeter, varav 35 000 kvadratmeter hyresrätter, 21 000 kvadratmeter bostadsrätter, 1 750 kvadratmeter centrumverksamhet, 1 550 kvadratmeter förskola och 12 350 kvadratmeter mobilitetshus. MKB, HSB och Hub Park kommer att utveckla området tillsammans och bebygga de enskilda kvarteren för egen förvaltning/bostadsrättsföreningar.

 

För mer information

Gunnar Östenson, transaktionsansvarig MKB Fastighets AB, 070-215 31 00
Pär Hammarberg, nyproduktionschef HSB PojektPartner AB, 073-412 73 91
Tomas Strandberg, vd Hub Park AB, 070-434 19 07