Navigation button Close button

Framtidssäkrad energilösning

Egna solparker och fastighetsbatterier i kombination ska ge Hub Parks kunder möjlighet att styra inte bara tillgång och effekt utan även kostnaderna för energin i framtiden. Med fastighetsbatterier i alla mobilitetshus, nuvarande och framtida, samt löpande utbyggnadsplaner på nya hektar solpark varje år framtidssäkrar Hub Park.

h

Drivkraften är att skapa möjligheter för städer och kommuner att fortsätta sin utbyggnad utan att påverkas av bristen på energi och effekt. Vi vill undvika att komma till ”tipping point” man helt enkelt inte har tillräckligt mycket nät för att klara av en utbyggnad. Vi tror inte att behovet av fler bostäder och arbetsplatser avstannar. Så brytpunkten kan komma långt tidigare än man tidigare förutsett, säger Michael Olsson, Vice VD på Hub Park.

Vi är grundade i Malmö av Malmöföretag och är självklart ytterst intresserade av att staden kan fortsätta att vara en plats för företag att frodas. Kan vi dessutom attrahera fler företag och industrier att flytta hit sin verksamhet bidrar det till en god ekonomi på flera plan. Men självklart sträcker sig denna ambition även utanför de södra delarna av Sverige. Vi för denna dialog med aktörer över hela Sverige.

Flera vinnare där Hub Park står för investeringen

Med fastighetsbatterier kan effekttopparna klippas, vilket fastighetsägaren tjänar på. Staden och stadsnätet tjänar på att belastningen vid ett högt effekt/energibehov minskas. När fastighetsägaren får rådighet över energi och energikostnader innebär det även en större möjlighet till lägre boendekostnader.

Vi står för solparken och för fastighetsbatterierna. Varje fastighetsägare får behålla energibesparingen och effektkapningen i den egna fastigheten.  Ett enskilt batteri ger effekt för både fastighetsägare och nät, medan ett ekosystem av sammankopplade batterier i ett gemensamt styrsystem ger effekt för ett långt större område.

Alla vinner på att bli lite mer ”kollektivt självständiga”.

Förnybar energi i batterierna

Den allra högsta vinsten för miljön får man om batterierna fylls med fossilfri el. Därför utvecklar vi parallellt egna solparker, avtal som redan finns på bordet med flera kommuner och markägare. Ställtiderna är långa när det gäller anslutning till nät för nya energiproducenter. Från markanskaffning till att ansöka om tillstånd och att få till ett avtal med nätägarna tar oftast lång tid, mellan 6 – 12 månader är vanligt. Genom att arbeta parallellt med både mobilitetshuset, mobilitetslösningar och energifrågan redan i tidigt skede har vi ett försprång och lösningen kan vara på plats redan under produktionen/byggandet. Det gör att vi kan erbjuda entreprenören grön byggel och effektgaranti genom batterilagring.

 

h

Hyllie Solkvarteret

I Mobilitetshuset Solkvarteret i Hyllie, driftsatt i juni 2021, har ett fastighetsbatteri på 250 kW installerats. Här, i Mobilitetshuset Solkvarteret sker all snabbladdning i mobilitetshuset via fastighetsbatteriet. På så sätt belastas inte områdets el-nät. Batteriet laddas till stor del genom solpaneler i fasad och på taket.

En solpark. I liten skala. En första pusselbit i en större energilösning.

Läs gärna mer om Hyllie Solkvarteret här.

 

Här hittar du fler av våra hubbar.