Navigation button Close button

FABRIKEN – vår första HUB

Fabriken är vårt pilotprojekt i Hyllie där den nya tidens pendlare och dess behov sätts i fokus.
Den hållbara fastigheten med solcellsfasad huserar, förutom en upphämtningscentralen för Ehandel
med provrum, bilpoolslösning för de boende i området och en cykelverkstad, även 438 p-platser
med laddstolpar för bilar och hela 190 cykelplatser.

Fabriken – områdets mobilitets- och logistiknav

Hela tanken med HUB-park är göra ett mobilitetshus som underlättar för såväl de som bor i området som de som arbetar där. I Fabriken kommer det finnas en bilpoolslösning för de boende i området ”Solkvarteren”. I anslutning till cykelparkeringen finns förutom cykelverkstan även omklädningsrum med dusch för de som väljer att cykelpendla, trots en längre sträcka. Här finns också uthämtningscentralen med provrum som både de som bor eller arbetar i närheten kan utnyttja.

Fabriken – funktionellt och flexibelt

I Fabriken finns det kontor med en bruttoarea av 3 100 m2. Med de gemensamma möteslokaler i entréplanet passar Fabrikens kontorsstruktur både konventionella hyresgäster, där en hyresgäst har ett helt plan, och mer flexibla ”coworking”-lösningar. Den grönskande takterrassen delar rum med en stor mängd solceller som är direkt kopplade mot parkeringsanläggningen på samtliga plan för både cykel och bil.