Navigation button Close button

Nya Ellstorp

Mobilitetshus och boende i framtidskvarteret

h

Områdesutveckling i samverkan

MKB, HSB och Hub Park utvecklar tillsammans framtidskvarteret Nya Ellstorp i Malmö.
I mars 2020 förvärvade MKB Fastighets AB ett område i Ellstorp vid Värnhemstorget och Östervärns station i Malmö. Avsikten har hela tiden varit att genomföra utveckling av Nya Ellstorp tillsammans med HSB och Hub Park.V

Nya Ellstorp kommer att byggas i etapper där byggnaderna mot södra Bulltoftavägen är först ut. Den första inflyttningen är planerad till slutet av 2023. Just nu pågår dialog mellan partnerna och Malmö stad kring detaljplan och exploateringsåtagande.

h

Nya bostäder, service och närhet till centrum

MKB, HSB och Hub Park bildar nu Ellstorp Fastighets AB. Bolaget ska utveckla området och arbetar för en detaljplan baserad på det samrådsförslag som tidigare tagits fram.

Området är intressant eftersom det blir ett första steg att binda samman innerstaden med Kirseberg på ett synligt sätt. Malmös befolkning växer och med 750 nya bostäder kan 1 800 Malmöbor få ett nytt hem i Nya Ellstorp där hållbara val blir en naturlig del av vardagen, säger Gunnar Östenson, affärutvecklingschef och vice vd på MKB.

h

Fakta

Detaljplan 5564, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad.
Nya Ellstorp
Klimatsmart: Energi- och resurseffektiva byggnader för mindre klimatavtryck.
Grönt: Trivsamma utemiljöer med både grönska och odling.
Socialt: Trygghet genom tillgänglighet och sociala initiativ kring sysselsättning och skola.
Mobilt: Smarta mobilitetslösningar för en mer hållbar livsstil.

Här hittar du fler av våra hubbar.