Navigation button Close button

HubPark AB

Hub Park är ett  fastighetsbolag med fokus på att utveckla det traditionella parkeringshuset till moderna och hållbara mobilitetshus i anslutning till boende- och verksamhetsfastigheter. I vårt koncept utvecklas och erbjuds moderna mobilitetshus med service som passar platsen. Våra fastigheter är anpassningsbara för långsiktigt användande med innovativ och lokal energiproduktion och vi arbetar gärna tillsammans med andra aktörer för att gynna boende och företag i de områden vi är med och utvecklar.

Hub Park ägs av familjeföretagen Byggnadsfirman Otto Magnusson och Danir, bolag med lång erfarenhet av byggentreprenader och IT-utveckling med sammanlagt 6000 medarbetare.  Styrelse och ledning arbetar aktivt för gemensam utveckling och expansion.