Navigation button Close button

Vill du skapa hållbara mobilitetslösningar? Ge boende och verksamheter i området ett mervärde och en lokal service där de inte bara kan parkera bilen utan även låna en cykel och ta emot näthandelsleveranser? Hub Park utvecklar centrala vardagsnav som anpassas efter plats och människor och som genom tjänster och produkter underlättar, förenklar och gör dagen mer effektiv för boende och anställda.

Våra Hubar