Navigation button Close button

Ett steg närmre i Gävle

Mobilitetshuset Kungsbäcken
En powerbank för området i teknikens och delningsekonomins framkant

Hub Park har fått förtroendet att uppföra ett Mobilitetshus i Östra Kungsbäck, Gävle, via en markanvisningsförfrågan. Hub Parks förslag, inlämnat tillsammans med Pelago Arkitekter, beskriver ett mobilitetshus i trä med inbjudande bottenvåning, grön mobilitet och en energilösning som inte bara laddar elbilen hållbart utan även kapar effekttoppar för hela området.

Mobilitet

I dialog med andra byggherrar i området skapar Hub Park ett mobilitetserbjudande med lokala och nationella aktörer för att erbjuda boende och verksamheter hållbara mobilitetslösningar anpassade efter områdets behov. Erbjudandet kan till exempel inkludera cykelservice, paketutlämning, bilpool eller cykelpool.Mobilitetserbjudandet stimulerar till hållbara, klimatvänliga val och på så sätt underlättas inte bara vardagen för de boende, de blir även en del av lösningen mot en klimatneutral framtid.

Delningsekonomi

Att samla fordon i en gemensamhetsanläggning är ett effektivt sätt att samutnyttja parkeringsplatser under dygnets alla timmar. Det gör också mobilitetshuset till en naturlig nod och samlingsplats för andra delningslösningar, böcker, sticklingar, husgeråd, verktyg mm, vilket ökar trivsel och trygghet i hela området. Att tillgängliggöra taket för sport och aktivitet ger ytterligare mervärden och samutnyttjandeeffekter för staden och området. Alla ytor är värdefulla i den hållbara staden.

Klimatneutralitet

Att bygga en mobilitetsanläggning i trä sänker klimatavtrycket från byggnationen med upp till 50%. Hub Park tillämpar klimatberäkningsmodeller och beräknar alla sina byggprojekt löpandet under projektering och slutförande för att minimera avtrycket från byggnationen och driften. Hub Park är en del av LFM30 som är en Lokal färdplan i Malmö för en klimatneutral byggsektor till 2030 samt Helsingborgsdeklarationen, för en klimatneutral transport och logistiksektor.

Nästa steg är fortsatt detaljplanearbete tillsammans med Gävle komun och områdets byggherrar.