Navigation button Close button

Nytänkande, anpassningsbart och nära!

Så kan man sammanfatta erbjudandet från Hub Park och så utvecklar och etablerar vi våra fastigheter. Mobilitetshus, bostäder, seniorboenden eller kontor, alla designas och anpassas efter platsens rutsättningar för att erbjuda mer service och nära lösningar utöver det vanliga.

h

Mobilitet

Av latinets rörlighet, vårt sätt att göra service, transporter och resande tillgängligt för fler. Våra hubar fungerar som nav i ett område. Här samlas transporter och transportsätt och härifrån kan du eller din vara förflyttas på ett resurs-effektivt sätt. Genom digitalisering, delningsekonomi och nytänkande strukturer erbjuder vi fler möjligheter för kloka val och vägar i vardagen.

 

h

Flexibla byggnader

Fastigheterna är flexibla och det innebär att de kan förändras och anpassas efter nya behov under sin livslängd. Utan att kompromissa med vare sig funktion eller estetik går det at bygga om en parkeringsdel till nya kontor eller bostäder. Vid riktigt stora förändringar tillvaratas de demonteringsbara stommarna och används i nya byggnader.

h

Smart Energilösningar

Alla Hub Parks hubar skapas för att i så stor utsträckning som möjligt ta tillvara på lokalt producerad energi distribuerad i smarta nät och tjänster. Genom att öka andelen tillgängliga laddplatser i ett område bidrar de tekniska lösningarna i mobilitetshuset bland annat till att främja övergången från förbränningsmotor till elbil hos privata bilägare.

Läs mer om våra smarta energilösningar här

Här hittar du fler av våra hubbar.