Navigation button Close button

Nytänkande, anpassningsbart och nära!

Så kan man sammanfatta erbjudandet från Hub Park och så utvecklar och etablerar vi våra fastigheter.  Mobilitetshus, bostäder, seniorboenden eller kontor, alla designas och anpassas efter platsens förutsättningar för att erbjuda mer service och nära lösningar utöver det vanliga.

MOBILITET
Av latinets rörlighet, vårt sätt att göra service, transporter och resande tillgängligt för fler. Våra hubar fungerar som nav i ett område. Här samlas transporter och transportsätt och härifrån kan du eller din vara förflyttas på ett resurseffektivt sätt. Genom digitalisering, delningsekonomi och nytänkande strukturer erbjuder vi fler möjligheter för kloka val och vägar i vardagen.

SMARTA ENERGILÖSNINGAR
Alla Hub Parks hubar skapas för att i så stor utsträckning som möjligt ta tillvara på lokalt producerad energi distribuerad i smarta nät och tjänster. Genom att öka andelen tillgängliga laddplatser i ett område bidrar de tekniska lösningarna i mobilitetshuset bland annat till att främja övergången från förbränningsmotor till elbil hos privata bilägare.

FLEXIBLA BYGGNADER
Fastigheterna är flexibla och det innebär att de kan förändras och anpassas efter nya behov under sin livslängd. Utan att kompromissa med vare sig funktion eller estetik går det at bygga om en parkeringsdel till nya kontor eller bostäder. Vid riktigt stora förändringar tillvaratas de demonteringsbara stommarna och används i nya byggnader.

SERVICE FÖR PLATSEN
I en flexibel byggnad ryms flexibla lösningar för en enklare vardag. Här finns det möjlighet att anpassa erbjuden service till områdets unika förutsättningar. I ett bostadsområde efterfrågas ofta tjänster som paketutlämning, cykeluthyrning och bilpool medan det i ett område med fler företag kan erbjudas förköp av parkeringsplatser eller hjälp med logistiska lösningar. Allt för att minska transporter, utsläpp och belastningen på vår planet!