Navigation button Close button

Öster om parken i Hyllie

I augusti 2022 antogs detaljplanen för området Öster om Parken i Hyllie och den 28 mars godkände tekniska nämnden en markreservation för Hub Park för ett mobilitetshus i områdets sydöstra hörn. Igår hölls en välbesökt informationsträff för byggherrar och arkitekter som har intresse av markanvisning och vi var på plats för att berätta om hur vi på Hub Park arbetar för att hjälpa till att förverkliga områdets höga ambitioner avseende tillgänglighet, attraktivitet och hållbarhet

Som nischat fastighetsbolag med mobilitet och hållbarhet i fokus utvecklar vi på Hub Park moderna och hållbara mobilitetshus. Där fastigheten fungerar som en enande kraft och ett nav för hållbar stadstadsutveckling. Med ett unikt erbjudande som löser mer än bara parkeringsfrågan, tillgodoser våra mobilitetshus behovet av boende- och verksamhetsnära service, förflyttning av människor och varor samt möjligheten för en trygg och framtidsäkrad energiförsörjning.

Vi stödjer dem som vill nå längre i anpassningsbar områdesutveckling och vi på Hub Park vill vara en självklar partner för kommuner, byggherrar och fastighetsägare för att möta framtidens behov och möjligheter inom området mobilitet, framtidssäkrad energi och en lättare vardag för boende och verksamheter.

I området Öster om parken kommer Hub Park, tillsammans med Fojab arkitekter, att utveckla ett mobilitetshus som möter områdets höga ambitioner vad gäller hållbart byggande med återbrukat levande tegel, träinslag och innovativa energilösningar. Men också kvaliteter i mobilitetshusets användande som en aktiv och trygghetsskapande bottenvåning med nära service, cykelpool och service för en lättare vardag samt attraktiva mobilitetserbjudande i huset till de boende i området och möjligheter för fler att leva mer hållbart.

Med närheten till parken kan delar av mobilitetshusets service inriktas även på att möta parkbesökarnas behov av t.ex mikromobilitet eller fikakorgar. Mobilitetshusets innehåll skräddarsys till områdets behov och följer Hyllies utveckling och växande.