Navigation button Close button

Midroc och Hub Park i Stationsstaden i Kävlinge

Alldeles bredvid stationen i Kävlinge växer en ny, modern stadsdel fram. I Stationsstaden samsas bostäder, butiker och service för att skapa en trygg och levande miljö. Här kommer ca 3200 av Kävlinge kommuns invånare att flytta in i 1300 bostäder. Hub Park och Midroc inleder med detta ett spännande partnerskap i Kävlinges nya stadsdel.

Vi tror på utvecklingen i Kävlinge och ser det här som starten även på framtida samarbeten med både Midroc och Kävlinge kommun, säger Tomas Strandberg, VD Hub Park.

Det nyetablerade samarbetet resulterar i nästan 500 p-platser som kommer att ge parkeringsmöjligheter för boende i området och besökare till både det nya medborgarhuset och badhuset. Byggstarten förväntas till första kvartalet 2021 och inflyttning kan ske innan sommaren 2022.

Vi vill vara med och utveckla morgondagens samhälle, där människor kan bo, leva och trivas. För att lyckas med det behövs goda samarbeten och gemensamma ambitioner som utvecklingen av Stationsstaden i Kävlinge är ett bra exempel på — Magnus Norén, Affärschef Markutveckling Midroc

Har du fler frågor om vår etablering i Kävlinge är du välkommen att kontakta oss.