Navigation button Close button

Nytt markanvisningsavtal för HUB Park i Oceanhamnen

Onsdagen den 27 maj blev det officiellt att Helsingborgs stad skrivit på ett markanvisningsavtal med HUB Park. Avtalet rör ett område i etapp 3 i den nya stadsdelen Oceanhamnen. HUB Parks ambition är att bygga ett modernt mobilitetshus, som kombinerar parkering med andra smarta och hållbara lösningar för invånarna i stadsdelen.

Helsingborgs stad har skrivit markanvisningsavtalet med HUB Park. Avtalet innebär att staden förbinder sig att inte sälja eller anvisa marken till någon annan aktör fram till och med den 1 juni 2021 eller tills den dag då en marköverlåtelse har skrivits på.

HUB Park planerar att bygga ett mobilitetshus, som ligger i etapp 3 i Oceanhamnen. Det ska bli en naturlig mötesplats för invånarna i området och som kan användas till mer än bara parkering, till exempel bilpool, cykeluthyrning och utlämningsställe för paket. Stadens projekt Resursens hus, som bygger på cirkulär ekonomi, delningstjänster och återbruk, ingår också i planerna för mobilitetshuset.

Ett utmanande uppdrag! Det är oerhört glädjande att HUB Park får möjligheten att utveckla det spännande uppdraget med ett mobilitetshus i Oceanhamnen. Helsingborgs stads tankar kring hållbar stadsutveckling stämmer väl överens med HUB Parks ambitioner att skapa trivsamma anläggningar där det utöver bilparkering erbjuds mervärden för boende och verksamma i närområdet. Dialogen mellan HUB Park och Helsingborgs stad har varit positiv och utvecklande under hela processen. De innovativa idéerna förenat med ett Resursens hus kan nu förverkligas och ambitionen är att huset är klart till stadsmässan H22, säger Tomas Strandberg, VD för HUB Park.

Vi är glada för det här samarbetet med HUB Park. Stadens ambition är att Oceanhamnen ska bli en innovativ och hållbar stadsdel med upplevelser utöver det vanliga, och HUB Parks inriktning ligger helt i linje med detta. Vi ser fram emot resan vi har framför oss, säger Patrik Möller, exploateringschef.

Fortsatt utveckling i Oceanhamnen

Oceanhamnen ska bli en stadsdel byggd på öar. Den första etappen, som ska ge plats för bland annat bostäder, kontorshus och park, avslutas med en kanal genom piren och på så sätt byggs den första ön. Den första etappen ska vara klar till 2022. I nästa etapp planeras för ytterligare bostäder och en förskola. Utöver mobilitetshuset ska den tredje etappen ge plats för bland annat det efterlängtade aktivitets- och familjebadhuset, en ny park, bostäder och utomhusbadet i Oceanbassängen.

HUB Park

HUB Park är ett nybildat fastighetsbolag med fokus på att utveckla det traditionella parkeringshuset till hållbar mobilitetsanläggning.