Navigation button Close button

Nästa HUB

Platsen för vår nästa HUB-Park är ännu inte beslutad, vi söker lämpliga platser och vi samtalar just nu med markutvecklare på flera håll. Vi har etablerat kontakt med ca tio kommuner i Skåne och Uppland. I dessa kontakter finns även en rad privata markutvecklare. Det här är delvis en ny marknad med planerade mobilitets- och parkeringshus i varje nytt detaljplaneområde. Vår ambition är att vinna 2 – 4 markanvisningar inom 12 månader och då utveckla kontakter för långsiktiga samarbeten.